Notícies

Inscripcions a les proves d’accés suspeses

Atesa la instrucció d’aturar tots el processos administratius previstos, cal suspendre provisionalment la inscripció prevista a les proves d’accés als cicles de grau mitjà i de