Presentació

L’escola d’Art i Superior de Disseny Ondara, és un centre de titularitat pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb una dilatada trajectòria en l’ensenyament de les arts i un professorat especialitzat en les corresponents àrees d’Art i Disseny.

L’escola engloba tres tipus d’ensenyaments diferents:

  • Com a Escola d’Art Ondara abasta els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny: assistent al producte gràfic interactiu, ceràmica artística, escultura aplicada a l’espectacle,  Projectes i direcció d’obres de decoració i gràfica interactiva.
  • També es poden cursar una part dels estudis secundaris mitjançant el Batxillerat Artístic (via d’arts escèniques, música i dansa, o via d’arts plàstiques, imatge i disseny).
  • A partir de l’any 2010 l’escola també és una de les set seus que l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) té repartides per tot Catalunya, on s’imparteixen els Estudis Superiors de Disseny (disseny gràfic i disseny d’interiors), de 4 anys de durada i 240 crèdits ECTS, emplaçats en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) i equivalents a grau universitari.

Els orígens de l’escola es troben l’any 1.777, quan la Societat Econòmica d’Amics del País de Tàrrega fundà l’escola. Un segle i mig més tard, l’any 1.933, el centre rep l’oficialitat per part del govern de la Segona República sota la denominació d’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. I des del final de la Guerra Civil espanyola l’escola ha funcionat amb continuïtat fins avui en dia. Des de l’any 1.945 fins l’any 1.989 l’escola estava ubicada al Carrer Agoders de Tàrrega, on hi ha l’actual seu del Consell Comarcal de l’Urgell, i l’any 1.989 es va traslladar a l’emplaçament actual de la Plaça del Centenari de la ciutat de Tàrrega.