Presentació

Presentació

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

Centre de titularitat pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb una dilatada trajectòria en l’ensenyament de les arts i un professorat especialitzat en les corresponents àrees d’Art i Disseny.

Tres tipus d’ensenyaments


  • A l’Escola d’Art Ondara oferim Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny:

  • Assistent al Producte Gràfic
  • InteractiuProcediments del Vidre en Fred
  • Ceràmica Artística
  • Escultura Aplicada a l’espectacle
  • Gràfica publicitària

  • També es poden cursar una part dels estudis secundaris mitjançant el Batxillerat Artístic (via d’Arts Escèniques, Música i Dansa, o via d’Arts Plàstiques, Imatge i disseny).

  • A partir de l’any 2010 l’escola també és un dels set Campus que l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques ESDAP té repartides per tot Catalunya, on s’imparteixen els Estudis Superiors de Disseny en les especialitats de Disseny Gràfic i Disseny d’iInteriors, de 4 anys de durada i 240 crèdits ECTS, emplaçats en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) i equivalents a Grau Universitari.