fbpx
Assistència al producte gràfic interactiu

Assistència al producte gràfic interactiu

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

A l’acabar els estudis s’obtè un títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 9:40 a 15:00.

Anglès tècnic66 hores
Dibuix artístic99 hores
Dibuix tècnic66 hores
Edició web271 hores
Fonaments del disseny gràfic99 hores
Història del disseny gràfic66 hores
Mitjans informàtics99 hores
Multimèdia271 hores
Obra final66 hores
Projectes33 hores
Tipografia99 hores
Volum99 hores
Formació i orientació laboral66 hores
Formació pràctica en centres de treball200 hores
TOTAL1.600 hores (2 cursos acadèmics)
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
 • Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.
Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part comuna i d’una part específica. Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:
 • Es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.
 • S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • S’ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Proves d’accés

Part comuna Part específica Llistat de materials necessaris per realitzar la prova específica 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés).
 • Al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
  • Programes d’edició web.
  • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.