fbpx
El grau superior de Ceràmica Artística impulsa múltiples i variades sortides professionals

El grau superior de Ceràmica Artística impulsa múltiples i variades sortides professionals

El grau superior de Ceràmica Artística que s’imparteix a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara capacita l’alumnat per dur a terme projectes ceràmics i la investigació de materials, processos, decoracions i acabats per a projectes personalitzats. 

“Gràcies als professors d’Ondara com en Magí o l’Iván vaig aprendre a interpretar la naturalesa d’un material i a treballar-lo correctament”, expressa l’exalumne Pau Arias. Per obtenir el títol de tècnic superior en ceràmica artística, l’estudiant ha de completar 1.882 hores acadèmiques i 118 en un centre de treball, tot dividit en dos cursos acadèmics. Un cop finalitzat el cicle, l’alumne pot seguir el seu itinerari a un grau universitari o bé realitzant ensenyaments artístics superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals.

Una formació pràctica desenvolupada en grups reduïts, fet que permet adaptar el temari a les necessitats personals de cadascú. En paral·lel a un futur aterratge al món laboral, el professorat de l’EASD Ondara aposta perquè cada alumne trobi el seu espai d’aprenentatge i de desenvolupament de la seva creativitat.

El cicle de Ceràmica d’Ondara és una gran oportunitat perquè l’alumne segueixi altres itineraris formatius. “Jo m’he especialitzat en tecnologia ceràmica, concretament en l’àmbit de gestió industrial i processos fisicoquímics, a on la sortida laboral és variada i àmplia”, apunta en Pau.

En un entorn laboral complex – on predomina la ceràmica d’importació de baix cost -, el mercat demana professionals de la ceràmica artesanal o industrial de proximitat. Les sortides laborals van encaminades als següents àmbits: Ceràmica artística, avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques, realització de peces de ceràmica artística, realització de relleus, murals, elements decoratius, restauració de ceràmiques artístiques i manteniment d’equips tècnics.

L’alumne que supera el CFGS de Ceràmica Artística també pot exercir el seu ofici en empreses i tallers artesanals, siguin públics o privats relacionats amb el camp de la ceràmica: Ceramista artesanal, preparador de pastes ceràmiques, preparador de pigments, preparador d’esmalts, esmaltador, forner o decorador.

L’EASD Ondara és un centre públic – adscrit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – que compta amb una dilatada trajectòria en l’ensenyament artístic. El centre ofereix els següents estudis: Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny (Assistent al Producte Gràfic Interactiu, Procediments del Vidre en Fred, Escultura Aplicada a l’espectacle i Gràfica publicitària), Batxillerat Artístic (Arts escèniques, música i dansa o Arts plàstiques, imatge i disseny) i Estudis Superiors de Disseny (Disseny gràfic i d’interiors).