Escultura Aplicada a l’Espectacle

Aquests estudis capaciten per a la realització de creacions escultòriques, tant des del punt de vista de la producció artística, com de l’artesanal i l’industrial.

A l’acabar els estudis s’obtè el títol de tècnic/a superior en arts aplicades a l’escultura.

La durada és de 1.875 hores (1.845 en un centre educatiu i 30 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 16:00 a 21:00.

Història de les arts aplicades de l’escultura90 hores
Dibuix artístic i color195 hores
Geometria descriptiva75 hores
Volum i projectes225 hores
Recerca i projecció de l’escultura300 hores
Taller de talla artística de fusta165 hores
Taller de talla artística en pedra165 hores
Taller de buidat i emmotllat artístics165 hores
Taller de forja artística165 hores
Taller de fosa artística165 hores
Formació i orientació laboral60 hores
Formació pràctica en empreses estudis o tallers30 hores
Projecte final75 hores
TOTAL1.875 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior en arts aplicades a l’escultura, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • L’escultura.
  • Les obres escultòriques de producció artística artesanal o industrial.
  • L’anàlisi de la documentació tècnica, la iconogràfica i l’organització dels recursos necessaris per a l’execució d’un projecte.
  • La realització de prototips.
  • La producció de mobiliari urbà i ornaments arquitectònics.
  • La conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.
  • El manteniment dels equips tècnics.