fbpx
“Un dels valors diferencials de les nostres formacions és la personalització i l’adequació del currículum als interessos de l’alumnat”

“Un dels valors diferencials de les nostres formacions és la personalització i l’adequació del currículum als interessos de l’alumnat”

Magí Sambola, coordinador del Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística, imparteix classes a l’EASD Ondara des de fa trenta-vuit anys. En els darrers cursos, s’ha encarregat dels Mòduls de Taller Ceràmic, Materials i Tecnologia, Projectes de Ceràmica Artística i Projecte Integrat.

Magí Sambola és un ceramista expert amb una llarga trajectòria en el sector. L’any 2009 va ser reconegut amb el Diploma de Mestre Artesà per part d’Artesania de Catalunya, organisme depenent de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, combina la formació amb col·laboracions amb Ceràmica Sambola, un taller de llegat familiar especialitzat en ceràmica negra tradicional de Verdú, a més de ceràmica artística, decorativa i mural.

1. Quins elements diferencials destacaries de l’escola?

La implicació del professorat i la bona relació entre l’alumnat. El fet de no tenir classes massificades ens permet una gran interacció alumne/a – professor/a i entre els mateixos alumnes. D’aquesta manera, tenim la possibilitat d’adequar el currículum als seus interessos personals. També destacaria les instal·lacions i l’equipament, específics per a cada formació.

2. Quin és el valor diferencial de la formació?

En primer lloc, impartir una formació eminentment pràctica i, en segon, un aprenentatge global de l’ofici. Aquesta formació global la volem aconseguir interrelacionant al màxim el procés d’aprenentatge dels mòduls de Taller ceràmic, del de Projectes de Ceràmica artística i del de Materials i tecnologia.

3. Quines sortides professionals té el cicle formatiu?

Les sortides professionals en el nostre entorn, es redueixen a l’activitat artesanal i/o artística, com a professional autònom.

4. Els cicles donen resposta a les necessitats del teixit productiu local?

El cicle que impartim no té necessitat de donar resposta al teixit productiu local, perquè és bastant minso. Aquest cicle intenta donar resposta a diferents realitats, necessitats i, sobretot, als interessos del nostre alumnat. Primem les necessitats de l’alumnat que es planteja el seu aprenentatge des d’una vessant professionalitzadora, d’acord amb el que estableix el currículum de C.F., però també volem que els alumnes que no s’apropen al coneixement de la ceràmica amb un objectiu professional es trobin còmodes, que trobin el seu espai d’aprenentatge, d’enriquiment personal i de desenvolupament de la seva creativitat.

5. Com veus el sector actualment? S’ha revalorat?

Si analitzem el nostre entorn més proper, en l’àmbit industrial és inexistent i en l’àmbit artesanal en procés de desaparició. Si la mirada la posem a escala de tot Catalunya, tant en l’àmbit industrial com artesanal venim en un període de clara disminució i amb dificultats notables de supervivència, exceptuant alguns casos.

Al nostre entorn no s’ha revalorat, la ceràmica tant artesanal com artística ha deixat de tenir presència, i la ceràmica que trobem és majoritàriament ceràmica d’importació de baix cost i que no contribueix a valorar la ceràmica artesanal o industrial de proximitat.

Estàs interessat en cursar el cicle? Informa’t sobre el procés de preinscripció!