fbpx
Accés a CFGM i CFGS

Accés a CFGM i CFGS

Ja està disponible el calendari de les proves d’accés als CFGM i CFGS de la família professional de les arts plàstiques i el disseny pel proper curs 2020-2021.

Calendari Proves d’Accés a Grau Mitjà

  • Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica) INSCRIPCIÓ: del 16 de març fins al 26 de març de 2020 PROVA: Part comuna: 6 de maig de 2019, a les 15:30 Part específica: 7 de maig de 2019, a les 15:30
  • Convocatòria extraordinària (part específica) INSCRIPCIÓ: del 25 de maig fins al 29 de maig de 2020 PROVA: 25 de juny de 2019, a les 9h
  • Convocatòria de setembre (part específica) INSCRIPCIÓ: de l ‘1 al 4 de setembre 2020 PROVA: 1 d’octubre de 2020, a les 9:30h

Calendari Proves d’Accés a Grau Superior

  • Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica) INSCRIPCIÓ: del 16 de març fins al 26 de març de 2020 PROVA: Part comuna: 13 de maig de 2019, a les 15:30 Part específica: 14 de maig de 2019, a les 15:30
  • Convocatòria extraordinària (part específica) INSCRIPCIÓ: del 25 de maig fins al 29 de maig de 2020 PROVA: 26 de juny de 2019, a les 9h
  • Convocatòria de setembre (part específica) INSCRIPCIÓ: de l ‘1 al 4 de setembre 2020 PROVA: 1 d’octubre de 2020, a les 9:30h

Per a més informació consulteu al web del Departament d’Ensenyament http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ o bé contacteu amb nosaltres.