fbpx
Comunicat

Comunicat

Davant les inquietuds plantejades en referència al desenvolupament de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat del centre, volem informar-vos que:

  • Atenent les instruccions del Departament d’Educació, nombrosos centres docents de Catalunya ja hem iniciat línies de treball digital amb el nostre alumnat, fent ús de diferents entorns per a l’aprenentatge i garantint l’educació a distància.
  • Aquestes línies de treball, que s’adeqüen a la nova proposta del Departament “Centres educatius en línia” (19-03-20), inclouen els següents elements, ja utilitzats per part del professorat del centre:

o Entorns virtuals d’aprenentatge en línia: Moodle i eines Google.
o Comunicació del centre amb la comunitat educativa: Web del centre (www.easdondara.com)
o Comunicació directa amb les famílies i els alumnes: Gescola o Altres vies de comunicació: Correu electrònic, Whatsapp

No obstant, per tal de poder proporcionar més recursos i eines digitals al professorat, que permetin donar continuïtat, en termes d’equitat i qualitat al procés d’aprenentatge de l’alumnat, incorporarem Google Meet com a nova eina de treball.

Aquesta eina permet xatejar, fer vídeo trucades, enregistrar activitats lectives i penjar-les, realitzar classes didàctiques en línia i compartir material i recursos pel correcte desenvolupament de l’activitat lectiva del nostre alumant.

Serà el professorat de cada matèria, però, qui valorarà i prendrà la decisió sobre la necessitat de l’ús de cada un d’aquests elements. Així mateix, serà el professorat qui contactarà amb l’alumnat per tal de gestionar-ho de la millor manera possible.

Volem recordar-vos , també, la importància que l’alumnat dugui a terme les feines encomanades per tal de garantir la continuïtat en el seu aprenentatge, que és tasca de tots.

Recordar-vos que qualsevol cosa que necessiteu, les nostres línies de comunicació continuen obertes. Podeu posar-vos en contactem amb nosaltres a través del correu electrònic c5004528@xtec.cat o bé trucant-nos al 973 310 486.

Tot desitjant que la salut us acompanyi i ens puguem retrobar ben aviat, Cordialment,

Mireia Vilalta Blanch

Directora EA ONDARA