fbpx
Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

Accés directe amb el títol de Batxillerat Artístic o amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2021-2022
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 d’abril de 2021

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 15 al 28 d’abril de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021

Prova

  • Part comuna: 12 de maig de 2021 a les 16.00 h. 
  • Part específica: 13 de maig de 2021 a les 16:00 h.

Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 26 al 28 de maig de 2021

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2021

Inscripció: del 24 (a partir de les 9 h) al 28 de maig de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 de juny 2021

Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 de juny de 2021

Proves: 28 de juny de 2021 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

Inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2021

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 29 de setembre de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2021

Proves: 1 d’octubre de 2021 (a les 9.30 h)

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 11 d’octubre de 2021

Mostres de proves
(els que tenen batxillerat han de fer només la específica)
(els que NO tenen batxillerat han de fer la comuna i la específica)


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2021-2022

Preinscripció:
Del 25 al 31 de maig

Matrícula:
Del 19 al 23 de juliol


Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que puguin lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.