Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2020-2021
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Prova

Part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 del matí.

Part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 del matí.

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020

Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

Proves: 1 d’octubre de 2020 (a les 9:30 h)

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

Mostres de proves
(els que tenen batxillerat han de fer només la específica)
(els que NO tenen batxillerat han de fer la comuna i la específica)

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2020-2021

Preinscripció:
10 al 17 de juny

Matrícula:
1 al 7 de setembre


Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que puguin lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.