fbpx
Preinscripció i accés als estudis (CFGM)

Preinscripció i accés als estudis (CFGM)

PROVES ACCÉS CFGM
CALENDARI CURS 2021-2022
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 14 al 27 d’abril de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021

Prova

  • Part comuna: 5 de maig de 2021 a les 16 h
  • Part específica: 6 de maig de 2021 a les 16 h

 

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 14 al 27 d’abril de 2021

Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2021

 

Inscripció: del 24 (a partir de les 9 h) al de 28 de maig de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2021

Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 de juny de 2021

Proves: 25 de juny de 2021 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol de 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2021

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 29 de setembre de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2021

Proves: 1 d’octubre de 2021 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir de l’11 d’octubre de 2021

Mostres de proves
(els que tenen la ESO han de fer només la específica)
(els que NO tenen la ESO han de fer la comuna i la específica)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM
CALENDARI CURS 2021-2022

Preinscripció:
De l’11 al 17 de maig

Matrícula:
Del 12 al 16 de juliol

 

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que puguin lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.