fbpx

Preinscripció i accés als estudis (Doble Titulació)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM
CALENDARI CURS 2020-2021

Preinscripció:
del 27 de maig al 3 de juny 

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que puguin lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.

 


PROVES ACCÉS CFGM
CALENDARI CURS 2020-2021
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

El calendari de la inscripció per a les proves d’accés s’ha vist afectat per la crisi sanitària del coronavirus a Catalunya i l’estat d’alarma. 

Convocatòria ordinària (part comuna i/o específica)
Inscripció: pendents de noves dates
Part comuna: pendents de noves dates
Part específica: pendents de noves dates

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: pendents de noves dates
Prova: pendents de noves dates

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: pendents de noves dates
Prova: pendents de noves dates

Mostres de proves
(els que tenen la ESO han de fer només la específica)
(els que NO tenen la ESO han de fer la comuna i la específic