Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes d’obres de decoració, valorar-ne els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Història de l’Arquitectura i del seu Entorn Ambiental60 hores
Història de l’Interiorisme60 hores
Dibuix Artístic90 hores
Dibuix Tècnic150 hores
Expressió Volumètrica120 hores
Mitjans Informàtics i Audiovisuals120 hores
Projectes270 hores
Projectes: Projectes i Direcció d’Obres390 hores
Tecnologia i Sistemes Constructius120 hores
Tecnologia i Sistemes Constructius: Projectes i Direcció d’Obres270 hores
Programació d’Obres90 hores
Formació i Orientació Laboral60 hores
Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers60 hores
Projecte Final90 hores
TOTAL1.950 hores (2 cursos acadèmics)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts;
 • tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part  específica a l’apartat de Proves del web.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • projectes d’obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior,
 • direcció d’obres de decoració i
 • representació gràfica de treballs.