Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2020-2021
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: (pendent de confirmar)
Prova comuna: (pendent de confirmar)
Prova específica: (pendent de confirmar)

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: (pendent de confirmar)
Prova: (pendent de confirmar)

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: (pendent de confirmar)
Prova: (pendent de confirmar)

Mostres de proves
(els que tenen batxillerat han de fer només la específica)
(els que NO tenen batxillerat han de fer la comuna i la específica)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020

Preinscripció:
(pendent de confirmar)

Matrícula:
(pendent de confirmar)