Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: 15 – 25 de març de 2019
Prova comuna: 15 de maig de 2019
*Prova específica: 20 de maig de 2019

*Atenció: Atès que la convocatòria de vaga del proper 16 de maig de 2019 coincideix amb la realització de la part específica de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, es trasllada la realització d’aquesta part de la prova al dia 20 de maig de 2019, amb el mateix horari i en els mateixos centres seus de les comissions avaluadores.

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: 27 – 31 de maig de 2019
Prova: 26 de juny de 2019

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: 2 – 6 setembre de 2019
Prova: 1 d’octubre de 2019 (a les 9.30 h)

Mostres de proves
(els que tenen batxillerat han de fer només la específica)
(els que NO tenen batxillerat han de fer la comuna i la específica)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/calendari/

Preinscripció:
del 29 de maig al 5 de juny de 2019

Matrícula:
del 18 al 23 de juliol de 2019