Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: 15 – 25 de març de 2019
Prova comuna: 15 de maig de 2019
Prova específica: 16 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: 27 – 31 de maig de 2019
Prova: 26 de juny de 2019

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: 2 – 6 setembre de 2019
Prova: 1 d’octubre de 2019 (a les 9.30 h)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/calendari/

Preinscripció:
del 29 de maig al 5 de juny de 2019

Matrícula:
del 18 al 23 de juliol de 2019