Preinscripció i accés als estudis (CFGS)

PROVES ACCÉS CFGS
CALENDARI CURS 2020-2021
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: del 16 al 26 de març de 2020
Prova comuna: 13 de maig de 2020
Prova específica: 14 de maig de 2020

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: del 25 al 29 de maig de 2020
Prova: 26 de juny de 2020

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020
Prova: 1 d’octubre de 2020

Mostres de proves
(els que tenen batxillerat han de fer només la específica)
(els que NO tenen batxillerat han de fer la comuna i la específica)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS
CALENDARI CURS 2019-2020

Preinscripció:
(pendent de confirmar)

Matrícula:
(pendent de confirmar)