Preinscripció i accés als estudis (CFGM)

PROVES ACCÉS CFGM
CALENDARI CURS 2019-2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: 15 – 25 de març de 2019
Part comuna: 8 de maig de 2019
Part específica: 9 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: 27 – 31 de maig de 2019
Prova: 25 de juny de 2019

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: 2 – 6 de setembre de 2019
Prova: 1 d’octubre de 2019 (a les 9.30 h)

Mostres de proves
(els que tenen la ESO han de fer només la específica)
(els que NO tenen la ESO han de fer la comuna i la específica)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM
CALENDARI CURS 2019-2020
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/calendari/

Preinscripció:
del 14 al 21 de maig de 2019

Matrícula:
del 9 al 15 de juliol de 2019