Preinscripció i accés als estudis (CFGM)

PROVES ACCÉS CFGM
CALENDARI CURS 2019-2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
Inscripció: 15 – 25 de març de 2019
Part comuna: 8 de maig de 2019
Part específica: 9 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (part específica)
Inscripció: 27 – 31 de maig de 2019
Prova: 25 de juny de 2019

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripció: 2 – 6 de setembre de 2019
Prova: 1 d’octubre de 2019 (a les 9.30 h)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM
CALENDARI CURS 2019-2020
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/calendari/

Preinscripció:
del 14 al 21 de maig de 2019

Matrícula:
del 9 al 15 de juliol de 2019